SALON NOTEBOOK

Salon Notebook là một công cụ tính toán và lưu trữ lương thợ, chi phí tiệm và supply rất đơn giản và nhanh chóng. Cuối ngày, bạn chỉ cần vài phút nhập income thợ vào, Salon Notebook sẽ giúp bạn tính lương ngày, tuần, tháng và các khoản trả lương, bạn không cần tính toán thêm gì cả. Rất tiện ích cho chủ tiệm.


For Salon Owner Member use only. Please login.