Khuyết Điểm 1 Trong Tiệm Nails – Thay Vì Làm Chủ, Lại Làm Thợ

Sau một cuộc khảo sát của chúng tôi về thị trường Nails trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy 9 trong 11 tiệm nails người chủ tiệm cũng chính là người thợ chính trong tiệm. Như thế nguồn thu nhập chính yếu của tiệm nails là do chủ tiệm làm ra.

Điều này rõ ràng là không có gì sai trái, nên không ai nghĩ ra đó lại là một khuyết điểm, một khuyết điểm đầu tiên đại đa số các tiệm nails thường mắc phải.

Vì sao? Vì đã không đặt đúng chỗ tinh thần trách nhiệm của một chủ nhân.

Khi đứng ra làm chủ, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ được độc lập, không  bị ai sai bảo,  sẽ kiếm được nhiều tiền, và cuối cùng là có khả năng dành nhiều thì giờ cho gia đình.

Trên thực tế chủ tiệm lại là người làm nhiều giờ nhất, đến sớm nhất từ khi mở cửa tiệm và về cuối cùng khi tiệm đóng cửa. Rồi khi về đến nhà lại còn lo sổ sách kế toán, tiền bạc chi thu, và cuối tuần lại phải tranh thủ đi mua supply.

Trong suốt giờ mở cửa chủ tiệm vừa phải dũa, vừa trả lời điện thoại, vừa thu tiền, chào hỏi khách hàng, chia khách.

Tiến sĩ Covey, tác giả quyển sách nổi tiếng “7 Habits for Highly Effective People/7 Thói Quen  Của Người Thành Đạt” đưa ra nhận xét rằng các chủ nhân thương mại đã dùng quá nhiều thời gian để làm những công việc “khẩn cấp nhưng không quan trọng” trong khi đáng lẽ ra họ nên làm những công việc “không khẩn cấp nhưng quan trọng”, đó là tiếp thị, hoạch định kế  sách, quản lý và đào tạo nhân viên, sắp xếp trật tự trong tiệm.

Ai cũng biết quy luật tự nhiên mọi vật phải tiếp tục PHÁT TRIỂN để SINH TỒN. Một thân thể không còn phát triển nữa chúng ta thường gọi đó là lão hóa, dần dà sẽ chết, một cái cây không tiếp tục lớn trong khu rừng, trước sau gì cũng bị những cây khác chèn ép đến chết.

Một thương vụ như tiệm nails muốn sinh tồn buộc phải phát triển, buộc phải có những chuyển biến theo nhu cầu của khách hàng, buộc phải có luồng khách mới đến tiệm, buộc phải có những sản phẩm / dịch vụ mới để thu hút khách hàng.

Nếu một người chủ tiệm mà đầu tắt, mặt tối, bận rộn suốt ngày với những việc linh tinh thường ngày trong tiệm thì thời giở đâu, đầu óc đâu để tìm hiểu thị trường, để tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, để có những sáng kiến mới lạ, độc đáo để thu hút khách hàng.

Bạn nên dành một phần thời gian để tìm hiểu thị hiếu của khách hàng, để đi tham quan các nails show, để có thể vạch ra hướng đi tới cho tiệm nails của bạn.