Khuyết Điểm 2 Trong Tiệm Nails

Khuyết Điểm 2 Trong Tiệm Nails – Thiếu Thông Tin Đầy Đủ và Hữu Ích Của Khách Hàng

Khách là nguồn thu nhập của tiệm, là “KHO BẠC”, là “máy ATM” của tiệm, nhưng tiếc thay tuyệt đại đa số các chủ tiệm lại không có thông tin đầy đủ của khách hàng.

Thông tin đầy đủ của khách bao gồm mọi thông tin để giữ liên lạc với khách qua mọi hình thức:

  • Số điện thoại nhà

  • Số điện thoại sở làm

  • Số điện thoại di động

  • Địa chỉ nhà

  • Địa chỉ email

  • Mạng xã hội (Facebook, Google +, Twitter)

  • Nghề nghiệp

  • Tình trạng gia đình

  • Sinh nhật

Chúng tôi thường ví những thông tin này là những cách cửa vào kho bạc, hay mật mã của những thẻ ATM.

Thí dụ: Bạn có thể nhắc cho khách hẹn ngày, giờ hẹn bằng một tin nhắn nhỏ như: “This is Craig from XZY Nails Spa. This is a friendly reminder your appointment for pedicure at 2:30 PM with Linda. See you tomorrow.”

Chỉ mất của bạn 30 giây đồng hồ để nhắc khách hẹn, số khách hẹn sẽ giữ hẹn và đến đúng giờ gia tăng 70%.

Những thông tin đầy đủ của khách hàng không chỉ giúp bạn giữ khách hiện có mà còn giúp bạn tìm thêm khách mới.

Làm sao có thể tìm khách mới với các thông tin này? (Bạn thắc mắc)

Có rất nhiều cách lắm đấy bạn ạ. Chẳng hạn như bạn biết người khách của bạn làm việc trong một công ty nào đó (qua số điện thoại sở làm). Bạn có thể tìm đến công ty đó nói với manager ở đó. “Tôi rất quý mến nhân viên của ông vì họ là những người khách quý của tiệm chúng tôi. Tôi muốn gởi đến toàn bộ nhân viên của ông mỗi người một món quà, mong ông chuyển hộ đến họ giúp tôi.” Và bạn gởi cho người manager đó một số  Gift Card. Trên gift card bạn nhớ ghi “Chỉ dành cho khách mới”.

Bạn có thể chưa biết phải làm gì với các thông tin hữu ích của khách hàng này, nhưng bạn nên bắt đầu hôm nay thu thập những thông tin hữu ích này cho tiệm nails của bạn.

Cường Trần