Nail Rides

 

  • Bạn không có xe và muốn tìm một người chở đi làm
  • Bạn có xe và muốn tìm người đi cùng được để chia sẻ chi phí vận chuyển

Nail Rides là một mạng kết nối các Salon Professional Members với nhau với mục đích giúp đỡ nhau trong việc đưa đón các thợ nail làm việc ở những tiệm trong cùng khu vực. Sự chia sẻ này không những giúp các bạn tiết kiệm được chi phí di chuyển mà còn là cơ hội giúp đỡ các thợ nail chưa hoặc không có phương tiện đi làm. Vì thế, đây không phải là hợp đồng thương mại thuần túy nên các bạn không được ràng buộc nhau về trách nhiệm pháp lý nếu có chuyện không may xảy ra trong quá trình đưa đón. Salon Network xin miễn hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến sự thỏa thuận của các bạn. Nếu bạn nào không đồng ý khoản trên, xin đừng tham gia vào mục Nail Rides. Muốn tham gia Nail Rides trước tiên phải sign-up Salon Professional Member. 

Các bạn nên kiểm tra license của thợ nail trước khi thỏa thuận đi chung xe. Xin vào trang

Salonnetwork.org -> Resources -> License & Exams -> Chọn Tiểu Bang -> Verify A License.