Nov 03 2016

THÔNG TIN CHO CHỦ NHÂN NGÀNH MÓNG TAY / TÓC

Sau đây là vài trường hợp người kiểm tra có thể gặp phải khi hành sự. Trường hợp đầu tiên khi nhân công được coi như những người hợp đồng độc lập. Ðây không phải chỉ là một tiêu chuẩn để xác định nhân công là những người hợp đồng độc lập mà còn phải dựa vào những yếu tố điển hình chính khi quyết định. 1- Chủ nhân cho nhân công là người hợp đồng độc lập. Qua việc kiểm tra của chúng tôi, tất cả tiêu chuẩn (ấn định dưới đây) đều được đáp ứng thì sẽ không bị phạt. a- Nhân công thuê chỗ riêng của mình. b- Nhân công mua vật liệu và dùng dụng cụ riêng. c- Nhân công có khách hàng riêng, lấy hẹn riêng. d- Nhân công ấn định giá riêng và nhận tiền thẳng từ khách hàng. e- Nhân công có giấy phép kinh doanh 2- Chủ nhân cho nhân công trong tiệm móng tay là người hợp đồng độc lập dựa trên dữ kiện nguời nhân công đó quyết định ngày làm việc trong tuần và được trả tiền không trừ thuế. Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của chúng tôi đã nhận thấy như sau: a- Chủ nhân ghi thời dụng biểu theo ngày làm việc trong tuần người công nhân đã chọn. b- Nhân công được trả luơng hàng tuần, mỗi giờ 10$00. c- Chủ nhân / nhân viên tiếp khách lấy hẹn cho tất cả nhân công. d- Nhân công không trả tiền thuê chỗ. e- Chủ nhân định giá tiền tính cho khách hàng. f- Nhân công dùng dụng cụ của chủ tiệm. Theo kết quả của cuộc kiểm tra của chúng tôi, chủ nhân sẽ bị phạt về việc không có bảo hiểm bồi thường cho nhân công (1.000$00 cho mỗi nhân viên) và việc không cung cấp bản khấu trừ chi tiết (250$00 cho mỗi nhân viên cho một lần vi phạm) 3- Chủ nhân cho nhân công trong tiệm móng tay là người hợp đồng độc lập dựa trên dữ kiện nhân công có ký giao kèo hợp đồng độc lập, quyết định ngày làm việc, trả tiền thuê chỗ, và mua vật liệu riêng. Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của chúng tôi đã nhận thấy như sau: a- Khách hàng trả tiền thẳng cho cửa tiệm và nhân công được trả hàng tuần theo tỷ lệ phần trăm của số thu nhập không trừ thuế. b- Nhân viên tiếp khách của cửa tiệm lấy hẹn cho tất cả nhân công. Theo kết quả của cuộc kiểm tra của chúng tôi, chủ nhân sẽ bị phạt về việc không cung cấp bản khấu trừ chi tiết. Ngoài ra có thể có vấn đề về bảo hiểm bồi thường cho nhân công. Chủ nhân phải có khế ước bảo hiểm vì ông ta thuê nhân viên tiếp khách, do đó, nếu bà /ông ta không có bảo hiểm, giấy phạt sẽ được biên phạt cho việc không có bảo hiểm cho tất cả nhân viên. Khi giấy phạt đã ký ra, trong giấy biên phạt có ấn định ngày người bị phạt có thể yêu cầu một buổi điều trần kháng cáo. Chủ nhân được cung cấp mẫu đơn này với tên và số điện thoại của kiểm tra viên. Tại buổi điều trần, sẽ có người thông dịch nếu được yêu cầu. Trong buổi điều trần, kiểm tra viên giải thích lý do về việc biên giấy phạt và người kháng cáo giải thích tại sao ông / bà ta cảm thấy giấy phạt đó không đúng. Cả hai bên được quyền cung cấp chứng từ cho lời khai của mình. Ủy Viên Ðiều Trần không có thẩm quyền bác bỏ hoặc giảm giấy phạt / tiền phạt vì sự thiếu hiểu biết về luật lệ của người kháng cáo.