CALIFORNIA - Những Điều Cần Biết Về Bằng Nail

 

 Điều Kiện Có Bằng

 

17 tuổi trở lên

 

Phải tốt nghiệp trung học hoặc có chứng chỉ GED

 

Đươc đào tạo từ các trường được tiểu bang cấp phép

 

Pass cả 2 lý thuyết và thực hành

 

Thời Gian Đào Tạo

 

Manicurist - 400 hours. Esthetician - 600 hours. Massage - 650 hours. Cosmethologist - 1,600 hours

 

Thực TậpTrongTiệm: Không Được

 

Thi Bằng Ngôn Ngữ: Anh, Việt, Mễ, Hàn

 

Renew License: Mi 2 năm. Không cn hc b túc. Có thể renew online

 

Đổi Bằng Từ Các Tiểu Bang Khác: YES. Với điều kiện bằng cấp từ tiểu bang khác phải còn hiệu lực, không bị tỳ vết phạm luật nào và phải được hoạt động trong ngành nail it nhất 3 năm trong vòng 5 năm gần đây.

Có threnew online

 

Mở Tiệm: Có thể mở tiêm di động, tiệm tại nhà và tại các khu thương mại.Chủ tiệm không cần có bằng nail nhưng người trực tiếp quản lý tiệm phải có bằng

 

Giới Hạn của Việc Cắt Da: Không được dùng sản phẩm kim loại bén như dũa sắt, bào sắt, dao cạo.