Alabama

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Bằng Nail - Alabama

Thời gian đào tạo: 400 giờ

Bằng cấp: Manicurist

Thực tập trong tiệm: Không được phép (khi chưa có license)

Thi bằng ngôn ngữ: Anh, Việt, Mễ, Hàn

Renew license: Mỗi 2 năm. Không cần học bổ túc

Đổi bằng từ các tiểu bang khác: YES
Với điều kiện bằng cấp từ các tiểu bang khác phải còn hiệu lực, không bị tỳ vết phạm luật nào và phải được hoạt động trong ngành nail ít nhất 3 năm trong vòng 5 năm gần đây.

Mở tiệm: Tiệm di động, tiệm tại tư gia hoặc tiệm tại các khu comercial. Phải tuân theo điều kiện của từng địa phương

Giới hạn của việc cắt da: không được dùng sản phẩm kim loại bên ngoài những sản phẩm thông thường hàng ngày để cắt da